Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Pracownik biurowy

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Sonima Sp. z o.o.
Branża: Administracja biurowa
Region: podkarpackie
Miasto:
Data publikacji: 24-05-2021

SONIMA Sp. z o.o. jest globalnym ekspertem w dziedzinie łańcucha dostaw w sektorze motoryzacyjnym. Nasze usługi obejmują logistykę, czyszczenie przemysłowe, montaż, zapewnienie jakości i obsługę klienta. 

W związku z rozwojem naszej firmy, poszukujemy stażysty do działu Administracji. 

Oferta skierowana do osób posiadających prawo do odbycia stażu z UP oraz osób biorących udział w projektach, które poszukują firmy aby odbyć staż – wymóg konieczny. 

Miejsc odbywania stażu: Rudna Mała

Obowiązki:

•Bieżąca obsługa biura pod względem administracyjnym

•Współpraca z biurem księgowo – kadrowym 

•Wprowadzanie do programu faktur  zakupowych

•Współpraca z biurem kadrowo-księgowym w zakresie koordynowania obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji

•Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

•Nadzór nad zaopatrzeniem sekretariatu w niezbędne materiały oraz artykuły biurowe, oraz generowanie zamówień produkcyjnych i nieprodukcyjnych 

•Udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom

•Odbieranie połączeń telefonicznych wraz z rozmową i kierowanie ich do odpowiednich działów w firmie

•Pomoc w rekrutacji pracowników

•Wystawianie faktur sprzedażowych

 

Wymagania:

•Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym 

•Dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie

•Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV na adres mailowy: l.drozdowska@sonima.net

W treści maila prosimy wpisać nazwę stanowiska „Staż - Administracja”

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

„Stosowanie do art. 6 pkt.1 lit. a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Sonima z siedzibą w  Rudna Mała 42B, 36-060 Głogów Małopolski moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Administratorem danych osobowych jest Sonima Sp. z o.o z siedzibą w  Rudna Mała 42B, 36-060 Głogów Małopolski . Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji  lub do momentu cofnięcia zgody. Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130