Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Redaktor

Nazwa firmy: Comparison Sp. z o.o.
Branża: Finanse/Ekonomia
Region: cała Polska
Miasto: Warszawa (MZ)
Data publikacji: 18-03-2020

W związku ze stałym rozwojem porównywarki chwilówek i pożyczek Chwilowo.pl

poszukujemy osoby na stanowisko:

COPYWRITER - REDAKTOR FREELANCER

MIEJSCE PRACY: WARSZAWA / PRACA ZDALNA

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

● tworzenie treści z zakresu tematyki finansowej;

● redagowanie tekstów oraz artykułów;

● współpraca z działem marketingu internetowego;

● research tematów branżowych;

● raportowanie działań.

Wymagania:

● mile widziane doświadczenie w SEO copywritingu;

● lekkie pióro pozwalające na tworzenie angażujących treści;

● mile widziany status studenta;

● dobra organizacja czasu pracy.

Oferujemy:

● wynagrodzenie 2500 - 3500 zł netto na umowę zlecenie;

● możliwość pracy zdalnej;

● elastyczny czas pracy;

● realizację rozwoju zawodowego - praca z doświadczonym zespołem

● możliwość podniesienia wiedzy w zakresie SEO oraz copywritingu.

CV prosimy wysyłać na adres: dorota@chwilowo.pl

 

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych na potrzeby aktualnie prowadzonej rekrutacji przez firmę

Comparison Sp. z o.o. (zgodnie z art 6 ust. 1 lit a RODO)

Zgodnie z obowiązkiem, który wynika z art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych podanych przez kandydata ubiegającego się o pracę

na potrzeby rekrutacji jest Comparison Sp. z o.o. Przekazane dane osobowe przez

kandydata będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu

rekrutacji.

2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust.

1 lit a RODO.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa

Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od

Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 §

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.)

lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.

4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, który

został podany w pkt. 1. Dane mogą być przetwarzane dłużej, jeżeli taki obowiązek wynika

z przepisów prawnych.

5. Źródłem danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora są

Kandydaci, którzy ubiegają się o pracę (osoby, których dane dotyczą)

6. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu przez Administratora w

rozumieniu przepisów RODO

7. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci na pracowników firmy mają prawo do:

a) bycia poinformowanym o przetwarzaniu ich danych osobowych;

b) dostępu do swoich danych osobowych, które udostępnili;

c) przenoszenia danych;

d) usunięcia danych;

e) uzupełniania, poprawiania, uaktualniania oraz sprostowania swoich danych osobowych;

f) niepodleganiu profilowaniu;

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych;

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych)

i) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

j) ograniczenia przetwarzania

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130