Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Specjalista ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Zamówienia Publiczne
Region: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg (PK)
Data publikacji: 09-10-2019

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

to spółka Skarbu Państwa o ugruntowanej pozycji na rynku. W okresie transformacji uratowaliśmy tysiące miejsc pracy unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Dziś jesteśmy dynamiczną firmą, która zajmuje się innowacjami, restrukturyzacją i inwestycjami.

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Tarnobrzeg
Nr ref.: A/BAZ/05/2019

Opis stanowiska:
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Centrali ARP S.A. oraz Oddziału w Tarnobrzegu
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej
 • wykonywanie obowiązków Członka Komisji Przetargowej zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami
 • przygotowanie i zamieszczanie ogłoszeń w publikatorach unijnych i krajowych oraz na stronie internetowej
 • prowadzenie postępowań zakupowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 • współpraca z komórkami merytorycznymi i obsługą prawną

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 lata pracy, w tym 1 rok w dziale zajmującym się zamówieniami publicznymi
 • znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych
 • zdolność planowania i organizowania pracy
 • umiejętność analizowania i przetwarzania skomplikowanych informacji
 • samodzielność w działaniu

 

Mile widziane:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • 1 rok doświadczenia na samodzielnym stanowisku związanym ze sprawami zamówień publicznych

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • ciekawe i rozwojowe projekty
 • bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie na życie, fundusz socjalny
 • szkolenia
 • lekcje języków obcych
 • elastyczny czas pracy

 

 

„Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

 

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12.”

 

Aplikuj:https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-zamowien-publicznych-tarnobrzeg,oferta,7138905

Źródło:https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-zamowien-publicznych-tarnobrzeg,oferta,7138905, (09.10.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130