Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Inspektor

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 08-04-2019
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 45770

 

 

Warunki pracy

Stałe stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Praca z wykorzystaniem monitora ekranowego.
Praca kancelaryjno – biurowa
Ośmiogodzinny system pracy
Realizacja przewozu poczty jawnej i niejawnej
Wysiłek fizyczny związany z przewozem poczty, przenoszeniem przesyłek 


Zakres zadań

 • Czynności związane z obiegiem poczty jawnej w celu zapewnienia prawidłowego jej rozdziału i przesłania
 • Elektroniczna rejestracja poczty w systemie E-DP
 • Przyjmowanie i segregacja dokumentów składanych przez klientów w kancelarii ogólnej w celu przekazania ich do realizacji
 • Załatwianie korespondencji jawnej Wydziału (przychodzącej, wychodzącej) i prowadzenie ewidencji w tym zakresie
 • Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym pism składanych w kancelarii
 • Przygotowanie pism wraz z dokumentami złożonymi w kancelarii niezgodnie z właściwością miejscową w celu przekazania do właściwych organów
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji
 • Czynności związane ochroną i przewozem poczty jawnej w celu szybkiej dystrybucji i zabezpieczenia w tym kierowanie pojazdem służbowym
 • Prowadzenie rejestrów dla dokumentacji, która wpływa lub jest odbierana z Kancelarii Ogólnej
 • Realizacja czynności związanych z programem poczta specjalna

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • terminowość i dyscyplina pracy
 • znajomość zasad pracy kancelaryjnej z dokumentami jawnymi i niejawnymi
 • umiejętność współpracy z innymi pracownikami
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Policji
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, 
ul. Jagiellońska 13, 
35-025 Rzeszów 
Kancelaria ogólna
II piętro, pokój 218

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/inspektor_2407908.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.04.06

Źródło:https://www.praca.pl/inspektor_2407908.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.04.06, (08.04.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130