Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Specjallista ds inwestycji budolwanych

Nazwa firmy: Merkury Market
Branża: Budownictwo/Geodezja
Region: podkarpackie
Miasto: Krosno (PK)
Data publikacji: 03-09-2020

Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k zatrudni w centrali firmy w Krośnie osobę na stanowisko:

SPECJALISTA DS INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za prowadzenie procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę, warunków zagospodarowania i zabudowy.

Oczekiwania wobec kandydatów:
wykształcenie wyższe, biegła znajomość przepisów Prawa Budowlanego i procedur administracyjnych, mobilność, gotowość do podjęcia stałej pracy na terenie Krosna.

Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju i awansu w strukturach firmy.

Zainteresowane pracą osoby prosimy o przesłanie CV na adres kariera@merkurymarket.pl 695150889

Prosimy o zamieszczanie na dokumentach aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
pracowników i zleceniobiorców prowadzonych przez Merkury Market Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) Merkury Market Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merkury Market Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie (ul.
Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno),

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i
przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) w/w
Rozporządzenia,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, tj.
nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty przesłania Administratorowi
niniejszego formularza,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail.

7) podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji w
celu zawarcia umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych z wybranymi
osobami.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130