Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Program Ambasador Wydawnictwa Od.Nowa

Celem Programu Ambasador Wydawnictwa Od.Nowa jest dotarcie do jak najszerszego grona studentów i absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych oraz osób zainteresowanych tematyką prawniczą w celu promocji produktów Wydawnictwa Od.Nowa, pozyskiwania informacji o ciekawych wydarzeniach (np. konferencjach naukowych), a także poszerzania oferty wydawniczej o brakujące i potrzebne materiały.

Program Ambasador zakłada współpracę ze studentami kierunków prawniczych i administracyjnych, których zadaniem będzie promowanie w środowisku akademickim Wydawnictwa Od.Nowa i jego produktów.

Funkcję Ambasadora Wydawnictwa Od.Nowa mogą pełnić studenci studiów jednolitych magisterskich, a także I i II stopnia, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, kierunków: prawo, administracja.

Ambasadorzy wybierani są w drodze konkursu. Kandydaci na Ambasadorów zobowiązani są do wysłania CV i listu motywacyjnego oraz opracowania zadania konkursowego na adres mailowy: ambasador@wydawnictwo-odnowa.pl.

Zadanie konkursowe brzmi następująco: Wyobraź sobie, że jesteś Ambasadorem Wydawnictwa Od.Nowa. Zaplanuj akcję promocyjną, podczas której zaprezentujesz innym studentom produkty Wydawnictwa. Opisz krok po kroku działania, jakie podejmiesz aby zorganizować przedsięwzięcie, a także jakiego wsparcia potrzebowałbyś ze strony Wydawnictwa. Wskaż także jakie ewentualne przeszkody mogą pojawić się na Twojej drodze i jak byś sobie z nimi poradził.

Decyzję o wyborze Ambasadora podejmuje Wydawca biorąc pod uwagę doświadczenie kandydata we współpracy z organizacjami studenckimi, staranność i estetykę dokumentów aplikacyjnych oraz pomysłowość i aspekty praktyczne rozwiązania zadania konkursowego.

Zgłoszenia do Programu trwają do 31 października 2017 r.

Regulamin programu znajduje się pod adresem -  https://www.facebook.com/notes/wydawnictwo-odnowa/regulamin-programu-ambasador-wydawnictwa-odnowa/1521719994553684/