Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim oraz świętokrzyskim dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom na start biznesu oraz utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.  

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, niezatrudnione
i niewykonujące innej pracy zarobkowej, w tym: 

- Absolwenci szkół i uczelni wyższych (studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich) w okresie 48 miesięcy od daty ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, 

- Bezrobotni (zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy), 

- Studenci ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich). 

Koordynatorem programu na terenie Podkarpacia jest Instytut Ekonomii Społecznej w Rzeszowie (IES). W ramach działania konsultant z ramienia IES wspomaga wszystkie osoby zainteresowane wzięciem pożyczki w procesie wypełnieniu wniosku, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące programu oraz obsługuje proces podpisywania umowy o pożyczkę.

W załączeniu znajduje się plik ze szczegółowym opisem programu. 

Pliki do pobrania: